Mikebon Oy tietosuoja

<Arvostamme palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä ja pyrimme tarjoamaan heille turvallisen ja hyödyllisen käyttökokemuksen. 

Haluamme ymmärtää palveluidemme käyttäjien tarpeita ja siksi haluamme luoda heitä kiinnostavia sisältöjä. Keräämme palveluidemme käyttäjiin liittyviä tietoja verkkosivuillamme evästeiden avulla. Tiedon käsittely mahdollistaa paremmin kohdennettuja sisältöjä verkkosivujemme käyttäjille.

Käyttäjä hyväksyy tässä kuvatun tietojen käsittelyn käyttämällä Mikebonin palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käytäntöjä, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme. Erilaisten sovellusten käyttöön sovelletaan näiden ehtojen lisäksi kulloinkin käytetyn ohjelmiston käyttöön liittyviä palveluntarjoajan (esim. Apple, Google, Microsoft) ehtoja.

Henkilötietojen käsittely

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Käsittelemme henkilötietoja (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) lainsäädännön sallimissa rajoissa esimerkiksi asiakkuuden tai suostumuksen johdosta ja sen mukaisesti. Lisäksi käsittelyä voidaan toteuttaa suoramarkkinointia varten.

Pääasiallisesti keräämme henkilötietoja käyttäjiltä itseltään esimerkiksi verkkolomakkeita täyttöjä seuraamalla. Jäljempänä kuvatulla tavoin voimme myös kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme.

Käsittelemme henkilötietoja tässä yhteenvedossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja parantaaksemme käyttäjien palvelukokemusta, eli mm. sisältöjen ja markkinoinnin personoimiseksi (esim. käyttäjälle suositellut palvelut ja mainokset), digitaalisen mainonnan kohdentamiseksi, ongelmien korjaamiseksi, petosten estämiseksi ja tuotekehityksen tueksi. Kaikki toimintamme ei edellytä tiedon käsittelyä henkilön tunnistavassa muodossa. Mikäli tunnistettavuus ei jossain tilanteessa ole tarpeen, tietoja voidaan esimerkiksi tuotekehityksessä käsitellä muun muassa koostetusti tai anonyymissä muodossa.

Itse toteuttamamme käsittelyn lisäksi saatamme siirtää ja luovuttaa palveluidemme käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille (mm. Google Analytics-verkkosivun seuranta). 

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntäminen

Voimme kerätä ja käyttää palveluiden käyttäjien käyttäytymistietoja. Käyttäjän tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten palvelun käyttäjä käyttää Mikebonin sivustoja (esim. vierailun kesto ja ajoittuminen sekä minkä hakulauseiden ja -sanojen sekä hakukoneen kautta vierailu on linkitetty), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla käyttäjä käy sekä käyttäjän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia teknisiä tietoja (mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet).  

Teemme mainonnassa myös sosio-demografista kohdennusta, jossa mallinnus perustuu olettamukseen, että tietyn sosio-demografian omaavat selaimet käyttäytyvät verkostossamme samalla tavalla. Kyselytutkimuksella saamme tiedon tiettyjen käyttäjien kiinnostusalueista, jotka tilastollisella mallinnuksella laajennamme koskemaan laajempaa joukkoa.

Voimme hyödyntää muilta kuin omilta internet-sivustoiltamme kerättyä käyttäytymistietoa. Käytämme Google Analytics –mainontaominaisuuksia (uudelleenmarkkinointi, Google Display –verkoston näyttökertaraportointi, Google Analyticsin kohderyhmätietojen ja aihepiirien raportointi).

Pyrimme mm. erilaisin fyysisin, elektronisin ja sopimuksellisin keinoin varmistamaan sen, ettei asiattomilla tahoilla ole pääsyä edellä mainittuihin tietoihin ja etteivät palveluntarjoajamme käyttäisi tietoja omiin tarkoituksiinsa. Kolmannet osapuolet pyritään myös sitouttamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeistuksiin. Emme kuitenkaan valvo kolmansien osapuolten käytäntöjä emmekä vastaa niistä.  Internet on avoin järjestelmä, jossa on mahdotonta taata, etteivät luvattomat kolmannet osapuolet pysty ohittamaan turvaavia toimenpiteitä tai käyttämään tietoja sopimattomiin tarkoituksiin.

Digipalveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.

Jotkut evästeet säilyvät käyttäjän koneella senkin jälkeen, kun tämä on lähtenyt sivustolta. Evästeet voivat säilyä kuukausia tai jopa vuosia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen, ellei niitä poisteta.

Mikäli käyttäjä ei halua, että kohdistamme mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. 

Puhelut verkkosivujen kautta

Osa verkkosivujen kautta tulleista puheluista saatetaan nauhoittaa asiakaspalvelun parantamiseksi.

Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä Mikebon Oy:n palveluihin liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun.

Mikebon Oy
Tiilitie 6, 01720 Vantaa